Kategorija Katastrofa

9

Zračna puška

Prije nego nastavim sa člankom, želim napomenuti nekoliko stvari. Članak koji slijedi nije poticaj ljudima da se bave krivolovom ili sličnim aktivnosima. Sve navedeno se odnosi na ekstremne situacije u kojima ne preostaje alternativa,...

31

EMP – Elektromagnetski puls

Elektromagnetski puls ili EMP je kratki prasak elektromagnetske energije. Takav prasak može nastupiti putem radijacije, elektriciteta ili magnetskog polja. Može nastati prirodnim putem ili ljudskom rukom. Ovisno o snazi EMP-a mogu nastati razne smetnje u radu...