Oznake: kiseljenje

0

Konzerviranje hrane

Na našu žalost, nekada su bake bili veći prepperi od nas danas 🙂
Ovo je kratak uvod u konzerviranje hrane, koji bi svaki prepper trebao znati, bez obzira da li u skladištu ima nekoliko mjeseci kupljene hrane ili ne….
Vrste konzerviranja će biti obrađene u zasebnim člancima.