Oznake: morse

0

Morseov kod i popratne mobilne aplikacije

Morseov kod je sigurno najpoznatiji kod za šifriranje slova, brojeva i znakova. Kodiranje se sastoji od zamjene (supstitucije) znakova abecede s odgovarajućim nizom udaraca, tonova ili svjetlosnih treptaja različitih dužina. Svaki znak abecede ima...